Scanlaw - arbetsområden
Scanlaw - home

Våra primära områden för bistånd är:
underline

ARV
- Arvskifte av dödsbo
- Testamenten
- Uträkning av arvsskatt

FAST EGENDOM
- Försäljning och köp av fast egendom
- Olika typer av överföring av ägandeskap till fast egendom (ny lagfartsinnehavare)
- Ändringar på fast egendom; utbyggnad, ändringar i lagfarten, ansökan om tillstånd etc.

BOLAGSRÄTT
- Stiftande och upplösning av bolag
- Ändring av styrelse

SKATT
- Självdeklaration för residenta och icke residenta, privatpersoner och bolag
- Skatterådgivning

FAMILJERÄTT
- Skilsmässa/separation. Bodelning

ANNAT
- Kontrakt
- Fullmakter
- Timeshare
- Ansökan om spanskt NIE-nummer

GENOM SAMARBETE MED SPANSKA ADVOKATER KAN VI OCKSÅ BISTÅ MED
- Arbetsrätt
- Straffrätt
- Rättsliga tvister generellt (saker för domstol)


Priser
underline

Normalt faktureras det efter förbrukad tid. Arbete utfört av advokat faktureras normalt med 150-170 euros per timme beroende på typ av arbete, plus eventuell moms. Moms är för närvarande 21%.

På några områden har vi fasta priser. Detta gäller:
*Testamenten
*Bistånd till överföring av fast egendom
*Arvskiften
*Självdeklarationer (företag och privatpersoner)
*Anskaffande av NIE-nummer och CIF-nummer

Normalt ber vi om en inbetalning på vårt klientkonto när saken påbörjas.

Kontakta oss gärna för närmare information.