Scanlaw - arbeidsområder
Scanlaw - Hjem

Kjøp av eiendom i Spania kan være risikabelt.
underline

Kjøpsprosessen er forskjellig fra den du er vant med i Norge. Språket er annerledes, og kulturen likeså. Forståsegpåere og mellommenn får gjerne en mer sentral plass enn deres kompetanse kanskje tilsier.

Penger, ofte 150 000 – 300 000 kroner, betales forskudd og uten sikkerhet.

Mange signerer kjøpekontrakt uten å vite hva de forplikter seg til, fordi tiden er knapp, kontrakten er på spansk, og oversettelsen er mangelfull. Eller fraværende.

Noen forplikter seg til å kjøpe en bolig under oppføring uten at det utstedes garanti for penger betalt på forskudd.

Det kan være heftelser i eiendommen som du ikke kjenner til; pant, ulovlig bygg/påbygg eller skyldig skatt.

Det kan være formelle feil som gjør at du ikke får tegnet abonnement for strøm og vann.

Det kan være skader på eiendommen.

Det kan være kostnader som bør dekkes av selger, men som ender på ditt bord.

Det kan være krav om penger under bordet.

underline

Mange får høre at de ikke trenger bruke advokat. At det er dyrt. At det bare kompliserer prosessen. At kontrakten allerede er utarbeidet av advokat.

- At det er dyrt, er oftest en myte.

- At kontrakten allerede er utarbeidet av advokat, er uinteressant for deg hvis det ikke er DIN advokat.

- At det kompliserer prosessen er mulig. Vi gjør det nemlig av hensyn til deg og dine interesser.

Hvis du har tid til å se deg for, kan Scan Law hjelpe deg å kjøpe bolig i Spania uten at du risikerer noen av problemene nevnt ovenfor. Og uten at du setter en eneste euro på spill.

Hva kan vi hjelpe deg med?
underline

FAST EIENDOM
- Salg og kjøp av fast eiendom
- Hjemmelsoverføringer til fast eiendom
- Endringer på fast eiendom; nybygg, rettelser, søknadsprosess m.m.

ARV
- arv og skifte av dødsbo
- testamenter
- arveavgiftsplanlegging

SELSKAPSRETT
- Opprettelse og avvikling av selskaper
- Endring av styre

SKATT
- Selvangivelse for residente og ikke residente, privatpersoner og selskaper
- Skatterådgivning

FAMILIERETT - skilsmisse/separasjon. Oppløsning av det ekteskapelige felleseie

ANNET
- Kontrakter
- Fullmakter
- Timeshare
- søknader spansk NIE nummer

GJENNOM SAMARBEID MED SPANSKE ADVOKATER YTER VI OGSÅ BISTAND INNEN
- arbeidsrett
- strafferett
- rettslige tvister generelt (saker for domstolene)


Priser
underline

Ordinært faktureres det etter medgått tid. Arbeid av advokat faktureres normalt med 150-170 euro pr time avhengig av arbeidets art, pluss eventuelt mva. Mva er for tiden 21 %.

På enkelte områder tilbyr vi imidlertid faste satser. Dette gjelder:
- Testamenter
- bistand til overdragelse av fast eiendom
- arveskifter
- selvangivelser (bedrifter og privatpersoner)
- anskaffelse av NIE-nummer og CIF-nummer

Ordinært vil vi ved oppstart be om at et foreløpig beløp settes inn på vår klientkonto som à konto forskudd.

Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon.